Kartářka


721 570 333

V tomto životě jsem Aga kartářka, mág. Byla jsem žákyně pana Zezulky. Karty vykládám 40 let. Numerologii a diagnostiku s léčitelství provádím od 21 let s pauzami (péče o druhé, byznys, rodina). Schopnosti jsem převzala ze svého kosmického, karmického kruhu, kde jsem například byla chrámová tanečnice obětovaná bohu hojnosti Ingu, bylinkářka, mágus, kněžka, cikán věštící osudy, čarodějnice, otrok, sluha, dcera významného vládce atd.. Předci nám mohou zanechat svá učení, zkušenosti, poznatky, vedení z kterých můžeme čerpat i genetický potencionál, ale jakýkoli život je jedinečným dílem Božím. Prababička, praděda, babička, děda, otec, matka atd. po nich nemůžete dědit, mít magii, protože s magií a ostatními duchovními schopnostmi se rodíte dle své karmy (příčiny a následky) a osudem (předurčením), kdy opět utváříte, konáte, dostáváte.

 

Celý tento můj život je protkán osobními těžkostmi, zvláštnostmi, neobvyklostmi, poznáním, krásou, láskou, žalem, vírou, odpuštěním, pokušením, cesty, děním. Je toho hodně. Už v dětství jsem se setkala s paranormálními jevy. Prožití klinické smrti, když mi bylo 16 roků a v 18 letech jsem začala vykládat karty atd.. 

 

Mým duchovním posláním, jak mi bylo sděleno vesmírem, je pomáhat, odpouštět, ukazovat, otevírat, bezmezně všechny milovat a předávat lásku Všemohoucího Boha.

 

Mým životním posláním je podat Vám klíč, abyste mohli pootevřít a vidět, kam se máte vydat, jakou cestou se dát. Pomoc Vám. Připravit Vás i na možná zklamání, těžkosti, prohry, bolesti, které vás čekají a které můžete změnit, tím že budete hledat řešení, změnu. Ukázat, nastavit zrcadlo, že jsme všichni potřební a milováni, že máme zde každý svou důležitou roli, úlohu k tvorbě Boží energie.

 

Nyní je doba duchovního rozmachu a rozkvětu, začíná to patřit do životního stylu.

 

Tím, že budete na sobě pracovat, tím zlepšíte hlavně život sobě, ale i druhým a tím si můžete zlepšit karmický kruh nynější, ale i ten budoucí. Pozitivní myšlenka je báječná, ale nestačí, musí dojít k činu.

 

Je to na Vás...