Horoskopy


Omlouvám se, že už nedělám horoskop, rozbor na celý rok, jak celkový, tak pro jednotlivá znamení. Aga 

           Odvraťte v tomto roce pokušení, zlo a konejte odpuštění, dobro, laskavost.  

 

Výklady a odpovědi jsou dvojího druhu. Jedny nemůžete změnit. Druhé nejsou od toho, aby se striktně staly, ale aby upozornily, pomohly, připravily, otevřely, ale k tomu je potřeba konání. 

 

Rok 2021 bude v něčem pokračovatel loňského roku, v něčem se přistoupí k novým záležitostem.

 

Vzduch, voda, oheň, půda, budou planetu Zemi v tomto roce velmi ovlivňovat, zasahovat 

a měnit naše životy, to negativním způsobem (sopky, laviny, hurikány, záplavy, zemětřesení, požáry, polomy, neúroda, nemoci, ohně, ekologické havárie, biologické problémy, tání ledovců. Bude se podporovat nelogické uvažování, ale duchovní záležitosti i přes veškeré destrukce budou stále stoupat, jen záleží pro jaké potřeby. Čím více se mluví o hodnotách, tím méně se konají, dějí. Bude více sebevražd, nestability, nepokojů, násilí, lží, manipulace, pohrom, nemocí jak  fyzických, tak duševních – psychických. Lidé budou nadále více o samotě, uvězněni, dezorientováni pod tlakem vlád. Vytrácet se bude svoboda osobní i projevu, což už se děje a tím úcta k lidský přirozeným vazbám i k přírodě. Vzniknou nové mezinárodní smlouvy zaniknou staré včetně i těch dobrých a to bude mít dopad na některé důležité události, které ovlivní celá svět, chod předešlých let, normálního života a nejvíce to postihne nás lidi. Je vytvářena iluze, chaos, tlak, aby se zakryla pravda, aby se odpoutalo od podstatného. Celý svět pomalu bude vycházet z karantény od biologické nemoci z roku 2020, ale ztráta osobní svobody a propady na finančním trhu se budou imaginárně dále zvětšovat i fiktivními falšemi. Bude se očkovat proti viru z roku 2020 a proti tomu se zvedne vlna nesouhlasu, odporu. Rychlá vakcína, dle mé vize není cesta k ozdravění. Bezstarostnost skončila už rokem 2020. Začíná další nový rok dřiny a práce, jak jednotlivě, tak globálně, jen některým zlo zatemňuje dobré uvažování, rozum. Vše se bude měnit, vezměte vlastní rozum a začněte konat. Zlo se rozpoutalo, zastiňuje zlatý věk, který sice dle úkazů začal, ale pro každého v jiném postavením rovině, včetně národů. Jsou to výzvy, ale nečekejte, že vám bude tak snadno odpuštěno. Beznaděj se promění v negativní postoje. Nenechte se vláčet a svést se z dobré cesty, kterou naši předci museli tolik za ni bojovat a trpět. Nenechte se obalamutit sliby, výkřiky dobra pro vás, používejte své svědomí, srdce, mozek, rozum.

 

Je těžké jakémukoli zlu odolat a ještě těžší dávat mu návod k dobru, proto ti co vědí ať se více modlí a to modlitbou jakéhokoli druhu, konáním, však láskou k vyváženosti mezi dobrem a zlem, jenž jsou pro rovnováhu potřeba oba póly, ale nyní rovnováha je narušena. Všichni jsme se narodili a všichni zemřeme, tím zákon osudu a karmy a koloběh života, jak hmotného i nehmotného je neustále v pohybu.

 

Trest i odměna, je na každém  z nás k čemu přispějeme. Na odpuštění, očištění, pokoru, usmíření, lásku, poděkování, víru, důvěru, pro na, modlitbu je každý rok dobrý.

 

Nevyčítejte životu, co vám nedal, vzal, ale začněte oceňovat, co vám dal, dává.

 

2021 je to rok v číselné hodnotě 20+21, nebo 2+2+1= v cyklu 5, nebo 41 což symbolizuje práci, dřinu,  jak v duchovní, tak v materiální oblasti, pokání.

 

Tento rok přináší ztráty, spekulace, zklamání, smutek, násilí, ale i pravdu, učení, odolnost, houževnatost, dynamičnost.  Může být úspěšný i neúspěšný bude záležet, kam se vydáte, buď budete růst, nic není zadarmo, nebo půjdete dolů, nebo začnete stagnovat, nebo objevíte, nastoupíte svou novou cestu, nebo se probudíte, nebo prohlédnete, za vynaložení dřiny, což vám bude dobrou odplatou, nebo se budete, musíte vrátit, ale za cenu oběti, velkého nasazení, úsilí a pak opět po stupínkách jít nahoru. Kdo je nahoře může spadnout, kdo je dole může jít nahoru, nic není konečné.

konečné číslo je 5 -  pátý element, pentagram 5 a vybízí nás k činnosti v pokání, sebezapření, pružnosti, je to číslo obojaké. Proto pozor na ego, nervozitu, lehkomyslnost, prudkost, impulzivnost, rozkoš.  V povaze má aktivitu, přírodu, mužský i ženský princip, plození, bude se zobrazovat ve všech oblastech života, v té životní fázi ve které se nacházíme. Je to cesta k ukončení starých věcí a možný začátek, ale za předpokladu většího úsilí, potlačení egocentrismu atd., pak bude ten či onen, po zásluze odměněn, ale za předpokladu nezištnosti.

 

5 znázorňuje planetu Merkur a je nejbližší a současně nejmenší planetou sluneční soustavy ke Slunci, tak snad i když je malý, zasvítí do našich životů. Představuje barvu zelenou, proto velmi podporuje přírodu.

 

V antické Řecku nesl Merkur dvojí označení, i když se vědělo, že se jedná o jedno a totéž těleso. Dvě jména byla důsledkem ranního a večerního objevování se na obloze. Pro ranní hvězdu se vžil název Apolo a pro večerní hvězdu pak jméno Hermés. 

Dnešní název planety pochází z římské mytologie, kde,, Mercurius“ bylo jméno římského boha obchodu, cestování a šikovných zlodějů, který byl protějškem řeckého boha Hermésa, který byl zobrazován jako okřídlený boží posel, který se rychle pohyboval a dostávalo se mu úcty hlavně od obchodníků.  

Jméno bylo pak počeštěno na dnešní Merkur. Základ slova pochází z latinského „merx“ (mzda či odměna) anebo „mercor“ (kupujeme, obchodujeme).

Na území dnešního Česka používaly slovanské kmeny ve své mytologi označení Dobropán. V Číně byl pojmenován Šuej-sing a označován jako „planeta vody“.  

 

Merkur patří do znamení Blížence, Panny a je mu přisuzován živel proměnlivý, někdy zemský.

Je vybíravý a prosazuje, co se mu zdá vyhovující pro své zájmy. Prezentuje ale také zvídavost, avšak může se stát příliš povrchní k tomu, aby bylo využito hlubších souvislostí věcí. Je nositelem mentálních schopností, obratů, kreativity, poznání, tajemství, oběti, jednání, obchody, zvídavosti, pragmatismu, politických vyjednávání, změn, ale i uvíznutí ve změnách.

 

Všichni jsou voláni k probuzení, poznání, ale málokteří volání slyší. Když slyší, není vždy jisté, zda budou vybráni. Když budou vybráni a správně nekonají, zneužijí, nesou si sami za to zodpovědnost, karma a osud.

 

5 v kabale nese jméno sefiry Geburah (přísnost, náprava), zvaná též Din, znázorňuje dále nutnost boje, akce x reakce, nucení k činům, ať k dobrým, či špatným, procházení zkouškami v obou pólech, přísná láska,  to znamená neuvolněnost mravů, milosrdenství, laskavost jak k sobě, tak k druhým včetně zvířat, rostlin, vody, ovzduší.  

 

V loni jsme stáli pod pilířem první propasti a když nepochopíme, budeme stát na dalším horším druhém pilíři. Přirozený řád vesmíru závisí na rovnováze a ta je narušena. Veškerá energie, která sestupuje dolů,,strom života“  až do hmotného světa je prověřována prostřednictvím protikladů a to milosti a přísnosti a obě ztrácíme čím dál více.  Chesed je čtyřka, považována za pravou paži Boha. Gebura je druhá silná levá paže Hospodina, ale respekt, jako k sobě a ke všemu živému i neživému, hmotnému i nehmotnému máme mít. To se neděje, až mě Agu píchá u srdce. Energie sféry Gebura není zlá, pokud se její podstata nezvrhne.  Připomíná nám podstatu Hospodina a s pojení s ním.

 

5 písmeno v hebrejštině je He (hovorově hej). Význam tohoto slova je OKNO a k otevření je potřebu činu. Metaforicky  ,, Okno“ je myšleno otevřít svou duši, k lidem, ke zvířatům, k rostlinám, k duchovnímu světu, kterým rovněž vpouštíme do srdcích lásku, do domova světlo i tmu, taktéž do mysli, duše, do těla atd. Oknem proniká světlo, odhaluje,  ale také zamlžuje, proto je vhodné mít čisto, abychom prohlédly to důležité a správně pak jednali.

 

5 tarotových kartách má označení – Velekněz, Hierofant, Papež, Nejvyšší kněz. Je to karta také zasvěcení a karta moudrého muž. Představuje svět víry, hlubokou důvěru k Hospodinu i jakékoli víry v lásce plynoucí upřímného vyznání a to včetně naší sebedůvěry, smyslu našich životů.  Ovlivňuje průběh konání. Vede nás ke ctnosti, etice. Je to základ pro morální hodnoty.

 

Jestliže ti co vládnou, byl jim dán tento propůjčený dar, může stát, že z moudrého se stane nebezpečný, z ochranitelského tyran, z milujícího trýznitel, ze síly slabost, z úcty nevraživost, z míru válka, proto buďme ostražití a mějte svou rozum i konání.  

 

Pod vlivem čísla 5 v roce se bude dít bojovnost, schopnost, zvrácenost, hledání pravé lásky a duchovní cesty přes bolest, osamocenost. Více žen bude těhotných, ale porody nebudou snadné a to i otěhotnění. Více partnerských párů bude hledat vedlejší poměr a rodina bude ztrácet stabilitu i její funkčnost bude narušena.  Zavládne větší krutost, závist, bezohlednost k násilí k druhým lidem. Vše se bude odvíjet pod rouškou ILUZE. Počet nemocných jak fyzicky tak psychicky se bude zvyšovat. Stoupne počet lidí závislých na nějaké věci, včetně drog. Lidé budou hledat více útěchy ve sportu, cestování, práci, náhražky.

 

5 na negativní úrovni symbolizují útěky, strachy, podvody, umírání, fobie, hrubosti, zrady, katastrofy, ztracenost, prostituce, drogy, závislosti, zlo, temné síly, špatnou morálku, chtíč, ovládání, využití druhých, boje, nesváry, požitek z neúspěchu a bolesti druhých, slepotu mysli, jenž vede do tmy a ke zlu, těžkosti, neštěstí, intriky, zaslepenost, pohromy ekologické, psychické, chemické války, migrace lidí, násilí. Ti co byli probuzeni, se postupně budou ukládat opět ke spánku, nebo budou zasaženi šípy temnoty a to může vést do nemoci, ztráty identity.

 

Když přijde poslední soud, buďme připraveni. Je potřeba se ohlédnout zpět a poučit se z konání jak dobrého, tak špatného.

 

5 na pozitivní úrovni nabízejí energii, pokoru, hlubokou meditaci, modlitby, souznění, plození, probuzení, radost ze života, pozvednutí ega pro dobro, odevzdání se z celého srdce vyšší vůli, duševní síla i materiální, odpoutanost v dobrém, oběť + láska + odevzdání, dary, mysticismus. Nejdříve je poznání pak učení, pak používání, abyste správně jednali v souladu s vesmírnými zákony Boha – Hospodina (jakékoli víry v lásce). Postavit se problémům, netíkat, nebát se,  ale řešit a to sílou čistoty, víry, důvěry.

 

Chraňte se jednoduchých soudů a snažte se porozumět. Nezapomínejte tím i na zákon příčiny a následku (karmy).  Zahloubejte se do sebe samých a poznejte co je pro vás nejdůležitější. Můžete dosáhnout velkého úspěchu ale i krachu. Využijte své síly k vyjádření se, k dobrému konání, k duchovnímu rozvoji, sebeúctě, pokoře, odpuštění sobě i druhým, ujasnění si co doopravdy chcete, protože zlo v tomto roce bude více útočit, proto vydávejte to nejlepší co ve vás je i třeba v maličkostech, celá naše planeta Země po tom volá, po očistě a nadechnutí se. To co přijímáme i to pak vydáváme a naopak, proto pozor myšlenky, které se zhmotňují ve slova, ty, pak ve skutky, činy. Mějte mysl a konání pozitivní i na pozoru, temná síla bude útočit v různé podobě, a to i v úmrtnosti, nemocech, ztrát.

 

Budou se otevírat jiné dimenze, více lidí bude hledat duchovní oblast, více lidí bude mít schopnost se napojovat astrálno, pomáhat druhým, ale pozor na dualitu i duchovní rádci budou více náchylní podléhat temnotě, zlu, nemocem a to i duchovním.

 

2021 opět máte šanci na změnu ve všech oblastech vašeho života. MODLETE SE v pokoře, v lásce, v odpuštění, v úctě, v čistotě těla i duše, tak i konejte, pak se vám dostane od čísla 5 to nejlepší co může dát a Bohem Hospodinem se vám dostane pětinásobek požehnání.

 

Snad to pochopí i naši Vladaři, Panovníci zemí, protože tyto čísla budou působit pozitivně i negativně. Je to další důležité období pro komunikaci ve vyjednávání ale nestabilitu, demoralizaci, nepokoje.

 

U nás doma, v našem království se bude stupňovat z roku 2020 represe, destrukce, nespokojenost, korupce, nedůvěřivost, nedůtklivost, demonstrace, nepokoje, vůči vladaři a jeho zmocněncům, ministrům, politickým stranám. Tam, kde je vládce svrchovaným pánem a nevidí podané, jejich potřeby a vyzdvihuje své zájmy, upřednostňuje jednotlivce nad celkem, bývá zatracován, svrhnut, smrt. Politika je, bude plná zákulisních her, nečestnosti, zákeřností a obyčejní lidi, podaní, budou muset přijímat jejich špatná rozhodnutím, která ovlivní životy všech, protože tím bude stoupat více agresivita, nepokoje, obrana. Přijde nový panovník.

 

V tomto roce dojde ke změnám v mezilidských vztazích, budou horší a to i na úrovni států, jak duchovních, tak světských. Jeden stát bude chtít diktaturu druhému státu. Moc a peníze budou vládnout daleko silněji s dopadem na obyčejné lidi. Manipulace, lži, více sledovanosti, braní svobody, omezování lidských práv.

 

Státy se budou přetahovat o sílu, energii, nadvládu. Diplomacie bude pod rouškou iluze, pomyslného míru. Dohody, sliby budou překračovat hranice tolerantnosti a nebudou mít žádnou váhu. Vládnout bude moc a  peníze. Boj o moc a o mamon bude urputnější, krutější. Zlo se bude dále šířit větším tempem, ale pořád jsme vyzýváni na změnu a to v odpuštění, spravedlnosti, lásce, usmiřování, respektování, slušnosti, úctě k druhému, jak hmotnému, tak nehmotnému a to i mezi národy.

 

Bude více bolesti, nemocí, ztrát, boje včetně žití, větší úmrtnost, přírodní katastrofy po celém světě. Hodně  firem, podnikatelů ztratí své zázemí a bude padat do dluhů, exekucí, insolvencí. Korupce se více rozroste ve všech odvětví. Lidi budou ztrácet své životní jistot a tím bude i ztráta pracovních příležitostí, bude přibývat více sebevražd, utíkání od reálného života, hodně se bude hledat v uvozovkách duchovní směr pro ovládání, moci, nadřazenosti nad druhými pro své vlastní ego, prospěch.

 

Bude to postihovat všechny dle svého kříže, zásluh, konání, jednání. Odplata může být i v podobě utrpení našich nejbližších, na nichž lpíme, máme je rádi, jsme citově vázáni, MILUJEME, ale je to spravedlnost Boha, Vyšší energie, zákon karmy, atd..

 

Hranice budou stále narušovány. Zvýší se násilnosti. Bude větší tlak migrace a více chudoby. Propasti budou se zvětšovat mezi chudými a bohatými. Bude finanční nestabilita. Podnební pásma se posunou, což se už děje, ale bude to znatelnější. Na některých územích začne být nedostatek vody, kde dosud problém tohoto druhu neměli, jinde budou ničivé záplavy. Oheň se bude probouzet a ničit. Příroda se bude proti lidem bouřit. Lidé budou mít hlad, nemoci, nejistoty, budou ztrácet své domovy. Stabilita bude v kolizi.

 

Svět balancuje, ale největší katastrofa jsme my lidé a to naše duše s tělem. Ztrácíme lásku, víru, mravnost, důvěru, ohleduplnost, úctu, pokoru, důstojnost. Planeta Země i číslem 5, nás vyzývají k hluboké změně v pilné poctivé činnosti a dávají nám šance, abychom se už vydali na tu správnou cestu, protože žádné represe, omezování, nesmyslné zákony, zákazy, peníze, politické a vojenské opatření, dohody, smlouvy nás nezachrání, neochrání.

 

Jste tu všichni pro lásku v lásce Boží, tak se pozastavte nad svým konáním. Přispějte ke změnám, tak aby byli dobré pro všechny, ne jen pro jednotlivé skupiny, či jednotlivce, ale pro všechny na této planetě a to skrze respekt, úctu ke všemu živému i neživému. Zabraňte, ať nedojde k většímu světovému rozkolu, válkám, ekologickým, chemickým pohromám, zlu, atd. co ničí celý svět naší jedinečnou planetu Zemi. 

 

2021 je to opětovná výzva pro všechny, ať jsme jakéhokoli vyznání, ať jsme jakékoli pleti, ať máme jakékoli sociální postavení, ať žijeme v jakémkoli státu. Propojte se v čisté lásce, úmyslu v modlitbě s pochopením, odpuštěním, pokorou a tím braňte všemu veškerému zlu v jeho konání.

 

Nahlédněte na svou minulost, zde na Zemi, aby i přítomnost byla Vám ponaučením, pro lepší budoucnost.

 

Přeji, ať tento rok 2021 uděláte změny, tím správným směrem a přinese vám to nejlepší z čísla 5 a jste nadále v milosti, lásce Boží.

 

S úctou, pokorou Aga


 

Nyní o každém jednotlivém znamení obecně v roce 2021. Jsou v nich pozitivní, ale i negativní prognózy.Chcete-li vědět konkrétnější informace, zavolejte, nebo se objednejte 721 570 333.

 

Rok 2020 - 2021