Akce - semináře


 

Akce - Semináře jsou určeny pro dospělé, dospívající, starší lidi, děti, firmy, podniky, kolektivy, OSVČ, školky, školy i jednotlivce.         

Objednejte se telefonicky 721 570 333, nebo emailem agakartarka@seznam.cz, nebo přihláškou na akci - seminář. 

 

 

 

Je to ideální příležitostí na vznesení dotazů a získání odpovědí. Máte prostor jak si zvednout sebevědomí, odblokovat strachy, bloky, uvolnit se, léčbu, pomoc druhým, pochopit sebe a tím i druhé, zlepšit finanční stránku, také zdravotní stav, řešit partnerský vztahy, získat lásku. Využijte možnosti pro podpoření svého jakéhokoli úspěchu jako jedinec, skupiny či blízkého člověka včetně svých dětí. Můžete pozvednout firmu, podnik, výkonost zaměstnanců, pracovníků, kolektiv a stmelit ho. Objevte skrytý potencionál svůj či druhého člověka v jakékoli životní oblasti, pro dobro ostatních, hlavně Vaše.

Chcete pomoci, plakat, řešit, smát se, dozvědět se, měnit .....,být mezi báječnými lidmi, nebo se jen uvolnit a pobavit, jste tu správně, ale zaleží jen na Vás, zda uděláte ten první krok, že se mi ozvete.

 

Jako lektoři a přednášející jsme na těchto akcích bez nároku na honorář.
Kurzovné připadá pořadateli. Veškeré vhledy, děje, výklady, numerologie, komunikace se zemřelými, exorcismus, regrese – progrese magií, rady, konzultace, semináře, workshopy, přednášky atd., jsou z hlediska osudu, karmy, magie a dalších duchovních směrů, nevědeckým poznáním. Slouží k duchovnímu rozvoji, poznání, ale nenahrazují odbornou lékařskou péči, na kterou má každý nárok ze zákona. Klient je plně odpovědný za sebe, nese veškerá rizika, která z toho mohou vzniknout.

 

Tvořte a milujte svůj jedinečný ŽIVOT, který je DAR.
 
 

Přeji ať vaše dny v roce 2024, jsou naplněny jakoukoli duchovní pozitivní energií smíchem, úsměvem a tím jste měli paprsky světla pro sebe, ale i pro druhé.            Přeji hojnost božího požehnání a milosti, ochrany Hospodina i všech patronů dobra jak v profesním, tak v osobním životě.

                                                                                                                           v úctě Aga

 

NEJBLIŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN NA REGRESY 

 

v případě konstelace, žehnání, rituálu lze dohodnout individuální termín

 

 pro další volné akce - semináře, vysvěcení, žehnání, konstelace rolujte dále

 

tento seminář je pro jednotlivce

 

KDY sobota 22.6.2024 

                                                               

 volné místo 2x   

téma:

 • Regrese - progrese pomoci magie
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Očištění od prokletí i negativních vlivů
 • Exorcismus
 • Konstelace magií

Cílem tohoto semináře je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je způsob, díky které se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Konstelace magií je uspořádání, otevření, zprostředkování, nahlédnutí, uvědomění si, očištění, pochopení, pokora, LÁSKA, poznání pravdy, uvolnění emocí i ukázání cesty, jak z daného problému, jak situaci řešit, jak dosáhnout svého cíle, jak změnit danou situaci v které se nacházíte nekomfortně, atd., ale i přispívá k rozvoji Vaší vlastní osobnosti. Je to individuální záležitost, každý dostane co dostat má. Zázraky se dějí, , ale ne sami od sebe, tak hurá do toho, ať najdete proud spokojeného života. Provádím za pomocí média, nebo na frekvenci jiného vnímání, nebo za pomoci Vyšší vůle Hospodina.  Může se stát, že souvislosti budou i z minulých životů a Vy do nich nahlédnete, které mohou ovlivňovat váš současný život. 

 

Průběh: začátek dle dohody s klientem, konec dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1 až 10, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 

 
Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga kartářka, mág (EZO.TV), náhradní Pavla

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně srozuměn.
 
sebou: pití, kapesníky

                                                     

                                                  VYSVĚCENÍ - ŽEHNÁNÍ magií

 

                                                          KDY čtvrtek  23.5.2024

 

                                          jiné termíny lze dojednat dohodou

 

téma:  Vysvěcení magií je očišťování, vysvobození, vyvázání, odvedení, odstraňování od negativních energií, od astrálních entit, od nočních útoků, od duší zemřelých lidí, od prokletí, od kletby rodinné i osobní, od démonů, od zla, od očarování, od negativního čarování, od uřknutí, od uhranutí atd..

 

Žehnání magií je obřad s prosbou, modlitbou, který pomáhá ve všech oblastech života (pro prosperitu osobní i firemní, vyřešení exekuce, získání práce, peníze, vystudovat, dobře prodat nemovitost, zdraví – před operací, v nemoci, odchodu těla, odvedení duše ke světlu, ochranu, zpečetění, úrodu, lásku, člověka, zvířete, věcí, osvícení, prozření, probuzení, atd.

Provádím většinou po vysvěcení magií, ale může být konáno ŽEHNÁNÍ MAGIÍ samostatně.

 

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Vysvěcení a žehnání magií je prováděno na osobě, osobách, dětech, zvířatech, firmách, předmětech, věcech, domech, pozemcích, rostlinách, půdě, atd..

 

Trápí Vás noční můry, jste pořád unavení bez energie, máte deprese, jste zlostný a nevíte proč, nedaří se vám v životě, dějí se vám rozumem nevysvětlitelné věci, nemáte peníze, máte problémy se zdravím, ač se každému včetně lékařů zdáte být zdraví, drogy nebo alkohol vám ničí život a chcete to změnit, máte exekuci, nemůžete prodat nemovitost, nedaří se vám pracovně, nejbližší lidi a zvířata kolem vás jsou nemocní - hlavně děti (křičení v noci, pomočování v noci, časté buzení v noci, nervozita, atd.), máte návštěvy v různých podobách, projevech duše zemřelých lidí, atd. - třeba pro vás mají nějaký vzkaz, že vás někdo sleduje, neustále se vám ničí věci, máte problémy s autem, necítíte se doma spokojení, ztrácejí se vám věci, firma má problémy, nefunguje vám firma, hotel, podnikání,  atd..

 

Vysvěcení a žehnání magií jsou také odváděny duše zemřelých ke světlu - Bohu. 

Vysvěcení a žehnání magií je vhodné mít i jako prevenci.

 

Průběh:dle dohody s klientem a konec dle aktuální potřeby

 

Kde:Místo konání je dle zadání a potřeby klienta.                                                                                    

 

Pořadatel: Advcoms s.r.o. IČO: 03864049
 

Lektoři: Aga

 

Cena je určována individuálně dle náročnosti, ale klient bude o ceně dopředu srozuměn.

Praha 1 až 10 zdarma a ostatní za 1 km/10,- Kč nebo dohodou.

 

Pro urychlení a ušetření Vašich peněz je vhodné popsat problém, zda ho znáte do emailu agakartarka@seznam.cz

tento seminář je pro jednotlivce

 

KDY sobota 25.5.2024

 

 volné místo 0x 

téma:

 • Regrese - progrese magií
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Očištění od prokletí a negativních vlivů
 • Konstelace
 • Modlitby

Cílem tohoto semináře je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je způsob, díky které se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, pochopit proč prožíváte stejné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, pochopit sami sebe. Regresí – progresí pomocí magie můžete pochopit jakékoli souvislost, děje a tím najít řešení a tím změnit běh událostí a tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Registrace: dle dohody s klientem                                                                                                                         

Průběh: začátek dle dohody s klientem a konec dle aktuální potřeby

 

Kde: Místo konání je na území Praha 1, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. Netýká se firem, pro ně po dohodě dojíždím.

 
Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga kartářka, mág (EZO.TV), náhradní lektor Monika, Jana, Lucie

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně spraven.
 
sebou: neprůhledný šátek, malý ručník, pití, přezuvky, kapesníky

seminář je pro jednotlivce

 

  KDY neděle 26.5.2024

 

volné místo 0x    

     

téma: Konstelace magií - medium

           Modlitby


Cílem tohoto semináře je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.
 

Provádím za pomocí média, nebo na frekvenci jiného vnímání, nebo za pomoci Vyšší vůle Hospodina. Může se stát, že souvislosti budou i z minulých životů a Vy do nich nahlédnete, které mohou ovlivňovat váš současný život.  

 

Konstelace magií je uspořádání, otevření, zprostředkování, nahlédnutí, uvědomění si, očištění, pochopení, pokora, LÁSKA, poznání pravdy, uvolnění emocí i ukázání cesty, jak z daného problému, jak situaci řešit, jak dosáhnout svého cíle, jak změnit danou situaci v které se nacházíte nekomfortně, atd., ale i přispívá k rozvoji Vaší vlastní osobnosti. Je to individuální záležitost, každý dostane co dostat má. Zázraky se dějí, ale ne sami od sebe, tak hurá do toho, ať najdete proud spokojeného života.

 

Registrace: dle dohody s klientem

Průběh: začátek dle dohody s klientem

   konec dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. Netýká se firem, pro ně po dohodě dojíždím.

 
Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Monika, nebo Jana

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně spraven.
 
sebou: neprůhledný šátek, vodu, přezuvky, kapesníky, hořkou čokoládu

pro jednotlivce

 

KDY sobota 1.6.2024

volné místo  0x

 • Regrese - progrese pomoci magie (láska, ego, minulé životy i současný život)
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Konstelace magií
 • Exorcismus
 • Konstelace

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je způsob, díky které se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Konstelace magií -  při které dochází k hlubšímu odhalení problému, příčiny. Zprostředkuje jiný náhled na danou situaci pro pochopení, odhalení a ukázání řešení.

 

Registrace: dle dohody s klientem

Průběh: začátek dle dohody s klientem

   konec dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1 až 10, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 


Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Jana, Monika

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně srozuměn.
 
sebou: pití, kapesníky 

 pro jednotlivce

 

 KDY neděle 2.6.2024

 

volné místo 0x

 • Regrese - progrese pomoci magie (láska, ego, minulé životy i současný život)
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Konstelace magií
 • Exorcismus
 • Masáž 

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je způsob, díky které se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Konstelace magií -  při které dochází k hlubšímu odhalení problému, příčiny. Zprostředkuje jiný náhled na danou situaci pro pochopení, odhalení a ukázání řešení.

 

Registrace: dle dohody s klientem

Průběh: začátek dle dohody s klientem

   konec dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1 až 10, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 


Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Petra 

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně srozuměn.
 
sebou: neprůhledný šátek, malý ručník, pití, přezuvky, kapesníky 

VYSVĚCENÍ - ŽEHNÁNÍ magií

 

KDY čtvrtek 6.6.2024

 

jiné termíny lze dojednat dohodou

 

téma: Vysvěcení magií je očišťování, vysvobození, vyvázání, odvedení, odstraňování od negativních energií, od astrálních entit, od nočních útoků, od duší zemřelých lidí, od prokletí, od kletby rodinné i osobní, od démonů, od zla, od očarování, od negativního čarování, od uřknutí, od uhranutí atd..

 

Žehnání magií je obřad s prosbou, modlitbou, který pomáhá ve všech oblastech života (pro prosperitu osobní i firemní, vyřešení exekuce, získání práce, peníze, vystudovat, dobře prodat nemovitost, zdraví – před operací, v nemoci, odchodu těla, odvedení duše ke světlu, ochranu, zpečetění, úrodu, lásku, člověka, zvířete, věcí, osvícení, prozření, probuzení, atd.. 

Provádím většinou po vysvěcení magií, ale může být konáno ŽEHNÁNÍ MAGIÍ samostatně.

 

Cílem: př. odstranění negativních vlivů, očista pro zdraví, zdárný prodej, zlepšení finanční stránky atd..

 

Vysvěcení a žehnání magií jsou také odváděny duše zemřelých ke světlu - Bohu a  je vhodné i jako prevence.

 

Průběh: dle konkrétní služby po dohodě s klientem

 

Kde: Místo konání je dle zadání a potřeby klienta. Napište v přihlášce do kolonky ,,poznámky" přesné určení místa s adresou, kde bude služba konána.

 

Pořadatel: Advcoms s.r.o. IČO: 03864049
 

Lektoři:  Aga

 

Cena je určována individuálně dle náročnosti, ale klient bude o ceně dopředu srozuměn.

Praha 1 až 10 zdarma a ostatní za 1 km/10,- Kč nebo dohodou.

 

Pro urychlení a ušetření Vašich peněz je vhodné popsat problém, zda ho znáte, tak do emailu agakartarka@seznam.cz a je třeba se na službu předem objednat 721 570 333.

tento seminář je pro jednotlivce  

 

KDY sobota 8.6.2024

 

volné místo 0x 

téma:

 • Regrese - progrese magií 
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Očištění od prokletí a negativních vlivů

Cílem tohoto semináře je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je duchovní způsob, měnící vědomí člověka na jiné frekvence mozkových vln, díky kterým se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Registrace: dle dohody s klientem

Průběh: začátek dle dohody s klientem  

Konec: dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 

 

Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Monika s Jamou

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně spraven
 
sebou: pití, kapesníky

 

tento seminář je pro jednotlivce

 

KDY neděle 9.6.2024  

                                                               

 volné místo 0x   

téma:

 • Regrese - progrese pomoci magie
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Očištění od prokletí a negativních vlivů
 • Exorcismus

Cílem tohoto semináře je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je duchovní způsob, měnící vědomí člověka na jiné frekvence mozkových vln, díky kterým se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Průběh: začátek  a konec dle dohody s klientem

 

Kde: Místo konání je na území Praha 1 až 10, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 

 
Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Jana

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně srozuměn.
 
sebou: neprůhledný šátek, malý ručník, pití, přezuvky, kapesníky

tento seminář je pro jednotlivce  

 

KDY čtvrtek 13.6.2024 nebo 14.6. pátek 2024

volné místo 0x 

téma:

 • Regrese - progrese magií 
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Očištění od prokletí a negativních vlivů
 • Konstelace

Cílem tohoto semináře je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je duchovní způsob, měnící vědomí člověka na jiné frekvence mozkových vln, díky kterým se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Průběh: začátek dle dohody s klientem  

Konec: dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 

 

Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga kartářka, mág, ( EZO. TV), náhradní lektor Jana


Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně spraven.
 
sebou: pití, kapesníky

 

pro jednotlivce

 

KDY sobota 15.6.2024

volné místo  0x

 • Regrese - progrese pomoci magie (láska, ego, minulé životy i současný život)
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Konstelace magií
 • Exorcismus
 • Konstelace

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je způsob, díky které se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Konstelace magií -  při které dochází k hlubšímu odhalení problému, příčiny. Zprostředkuje jiný náhled na danou situaci pro pochopení, odhalení a ukázání řešení.

 

Registrace: dle dohody s klientem

Průběh: začátek dle dohody s klientem

   konec dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1 až 10, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 


Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Jana


Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně srozuměn.
 
sebou: neprůhledný šátek, malý ručník, pití, přezuvky, kapesníky 

VYSVĚCENÍ - ŽEHNÁNÍ magií

 

KDY čtvrtek 20.6.2024

 

jiné termíny lze dojednat dohodou

 

 

téma: Vysvěcení magií je očišťování, vysvobození, vyvázání, odvedení, odstraňování od negativních energií, od astrálních entit, od nočních útoků, od duší zemřelých lidí, od prokletí, od kletby rodinné i osobní, od démonů, od zla, od očarování, od negativního čarování, od uřknutí, od uhranutí atd..

 

Žehnání magií je obřad s prosbou, modlitbou, který pomáhá ve všech oblastech života (pro prosperitu osobní i firemní, vyřešení exekuce, získání práce, peníze, vystudovat, dobře prodat nemovitost, zdraví – před operací, v nemoci, odchodu těla, odvedení duše ke světlu, ochranu, zpečetění, úrodu, lásku, člověka, zvířete, věcí, osvícení, prozření, probuzení, atd.. 

Provádím většinou po vysvěcení magií, ale může být konáno ŽEHNÁNÍ MAGIÍ samostatně.

 

Cílem: př. odstranění negativních vlivů, očista pro zdraví, zdárný prodej, zlepšení finanční stránky atd..

 

Vysvěcení a žehnání magií jsou také odváděny duše zemřelých ke světlu - Bohu a  je vhodné i jako prevence.

 

Průběh: dle konkrétní služby po dohodě s klientem

 

Kde: Místo konání je dle zadání a potřeby klienta. Napište v přihlášce do kolonky ,,poznámky" přesné určení místa s adresou, kde bude služba konána.

 

Pořadatel: Advcoms s.r.o. IČO: 03864049
 

Lektoři:  Aga

 

Cena je určována individuálně dle náročnosti, ale klient bude o ceně dopředu srozuměn.

Praha 1 až 10 zdarma a ostatní za 1 km/10,- Kč nebo dohodou.

 

Pro urychlení a ušetření Vašich peněz je vhodné popsat problém, zda ho znáte, tak do emailu agakartarka@seznam.cz a je třeba se na službu předem objednat 721 570 333.

pro jednotlivce

 

 KDY sobota 22.6.2024

 

  volné místo 2x

 • Regrese - progrese pomoci magie (láska, ego, minulé životy i současný život)
 • Partnerské, rodinné, dětské vazby atd.
 • Konstelace magií
 • Exorcismus
 • Konstelace

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Regrese – progrese pomocí magie je způsob, díky které se můžete vrátit do minulých životů s posunem do budoucnosti v současném životě i s odpuštěním. Minulé životy i ten současný jste si vytvořili, tvoříte Osud (předurčení) skrze svou karmu (příčina, následek). Máte možnost zjistit, proč prožíváte stejné, podobné životní situace, nebo proč se vám to či ono děje, proč se Vám nedaří. Pochopit, sami sebe i druhé,  tím najít řešení, tím změnit běh událostí, tím si zlepšit karmu a tím i současný Život včetně zdravotního stavu.

 

Konstelace magií -  při které dochází k hlubšímu odhalení problému, příčiny. Zprostředkuje jiný náhled na danou situaci pro pochopení, odhalení a ukázání řešení.

 

Registrace: dle dohody s klientem

Průběh: začátek dle dohody s klientem

   konec dle aktuální potřeby


Kde: Místo konání je na území Praha 1 až 10, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni. 


Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Monika, Jana

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně srozuměn.
 
sebou: neprůhledný šátek, malý ručník, pití, přezuvky, kapesníky 

tento seminář je pro jednotlivce

 

KDY úterý 25.6. 2024

volná místa 1x

 

téma: Konstelace magií - medium


 Cílem tohoto semináře je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.
 

Provádím za pomocí média, nebo na frekvenci jiného vnímání, nebo za pomoci Vyšší vůle Hospodina. Může se stát, že souvislosti budou i z minulých životů a Vy do nich nahlédnete, které mohou ovlivňovat váš současný život.  

 

Konstelace magií je uspořádání, otevření, zprostředkování, nahlédnutí, uvědomění si, očištění, pochopení, pokora, LÁSKA, poznání pravdy, uvolnění emocí i ukázání cesty, jak z daného problému, jak situaci řešit, jak dosáhnout svého cíle, jak změnit danou situaci v které se nacházíte nekomfortně, atd., ale i přispívá k rozvoji Vaší vlastní osobnosti. Je to individuální záležitost, každý dostane co dostat má. Zázraky se dějí, ale ne sami od sebe, tak hurá do toho, ať najdete proud spokojeného života.

 

Začátek: dle dohody s klientem

Konec: dle dohody s klientem


Kde: Místo konání je na území Praha 1, přesné určení místa s adresou a popisem, vám bude sděleno v potvrzené přihlášce. Případě změny místa pořádané ,,akce" budete včas upozorněni.

 
Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049

Lektoři: Aga, náhradní lektor Anna, Monika

Cena: dle času s klientem, ale klient bude předběžně o ceně spraven.

sebou: pití, kapesníky

 

VYSVĚCENÍ - ŽEHNÁNÍ magií

 

KDY středa 3.7.2024

 

jiné termíny lze dojednat dohodou

téma:                                                                                                                         Vysvěcení magií je očišťování, vysvobození, vyvázání, odvedení, odstraňování od negativních energií, od astrálních entit, od nočních útoků, od duší zemřelých lidí, od prokletí, od kletby rodinné i osobní, od démonů, od zla, od očarování, od negativního čarování, od uřknutí, od uhranutí atd..

 

Žehnání magií je obřad s prosbou, modlitbou, který pomáhá ve všech oblastech života (pro prosperitu osobní i firemní, vyřešení exekuce, získání práce, peníze, vystudovat, dobře prodat nemovitost, zdraví – před operací, v nemoci, odchodu těla, odvedení duše ke světlu, ochranu, zpečetění, úrodu, lásku, člověka, zvířete, věcí, osvícení, prozření, probuzení, atd.

Provádím většinou po vysvěcení magií, ale může být konáno ŽEHNÁNÍ MAGIÍ samostatně.

 

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Vysvěcení a žehnání magií je prováděno na osobě, osobách, dětech, zvířatech, firmách, předmětech, věcech, domech, pozemcích, rostlinách, půdě, atd..

 

Trápí Vás noční můry, jste pořád unavení bez energie, máte deprese, jste zlostný a nevíte proč, nedaří se vám v životě, dějí se vám rozumem nevysvětlitelné věci, nemáte peníze, máte problémy se zdravím, ač se každému včetně lékařů zdáte být zdraví, drogy nebo alkohol vám ničí život a chcete to změnit, máte exekuci, nemůžete prodat nemovitost, nedaří se vám pracovně, nejbližší lidi a zvířata kolem vás jsou nemocní - hlavně děti (křičení v noci, pomočování v noci, časté buzení v noci, nervozita, atd.), máte návštěvy v různých podobách, projevech duše zemřelých lidí, atd. - třeba pro vás mají nějaký vzkaz, že vás někdo sleduje, neustále se vám ničí věci, máte problémy s autem, necítíte se doma spokojení, ztrácejí se vám věci, firma má problémy, nefunguje vám firma, hotel, podnikání,  atd..

 

Vysvěcení a žehnání magií jsou také odváděny duše zemřelých ke světlu - Bohu. 

Vysvěcení a žehnání magií je vhodné mít i jako prevenci.

 

Průběh:dle dohody s klientem a konec dle aktuální potřeby
 
Kde:Místo konání je dle zadání a potřeby klienta.                                                                                    
 
Pořadatel: Advcoms s.r.o. IČO: 03864049
 

Lektoři: Aga

 

Cena je určována individuálně dle náročnosti, ale klient bude o ceně dopředu srozuměn.

Praha 1 až 10 zdarma a ostatní za 1 km/10,- Kč nebo dohodou.
 
Pro urychlení a ušetření Vašich peněz je vhodné popsat problém, zda ho znáte do emailu agakartarka@seznam.cz
 

                                                   

                                 VYSVĚCENÍ - ŽEHNÁNÍ magií

     

                                      KDY neděle 21.7.2024

 

                                            jiné termíny lze dojednat dohodou

 

téma: 

 Vysvěcení magií je očišťování, vysvobození, vyvázání, odvedení, odstraňování od negativních energií, od astrálních entit, od nočních útoků, od duší zemřelých lidí, od prokletí, od kletby rodinné i osobní, od démonů, od zla, od očarování, od negativního čarování, od uřknutí, od uhranutí atd..

 

Žehnání magií je obřad s prosbou, modlitbou, který pomáhá ve všech oblastech života (pro prosperitu osobní i firemní, vyřešení exekuce, získání práce, peníze, vystudovat, dobře prodat nemovitost, zdraví – před operací, v nemoci, odchodu těla, odvedení duše ke světlu, ochranu, zpečetění, úrodu, lásku, člověka, zvířete, věcí, osvícení, prozření, probuzení, atd.

Provádím většinou po vysvěcení magií, ale může být konáno ŽEHNÁNÍ MAGIÍ samostatně.

 

Cílem: očista, propuštění, odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba atd..

 

Vysvěcení a žehnání magií jsou také odváděny duše zemřelých ke světlu - Hospodinu. 

Vysvěcení a žehnání magií je vhodné mít i jako prevenci.

 

Průběh:dle dohody s klientem a konec dle aktuální potřeby

 

Kde:Místo konání je dle zadání a potřeby klienta.                                                                                    

 

Pořadatel: Advcoms s.r.o. IČO: 03864049
 

Lektoři: Aga, náhradní Monika, Jana

 

Cena je určována individuálně dle náročnosti, ale klient bude o ceně dopředu srozuměn.

Pro urychlení a ušetření Vašich peněz je vhodné popsat problém, zda ho znáte do emailu agakartarka@seznam.cz

 

VYSVĚCENÍ - ŽEHNÁNÍ magií

 

KDY neděle 4.8.2024

 

jiné termíny lze dojednat dohodou

téma:                                                                                                                         Vysvěcení magií je očišťování, vysvobození, vyvázání, odvedení, odstraňování od negativních energií, od astrálních entit, od nočních útoků, od duší zemřelých lidí, od prokletí, od kletby rodinné i osobní, od démonů, od zla, od očarování, od negativního čarování, od uřknutí, od uhranutí atd..

 

Žehnání magií je obřad s prosbou, modlitbou, který pomáhá ve všech oblastech života (pro prosperitu osobní i firemní, vyřešení exekuce, získání práce, peníze, vystudovat, dobře prodat nemovitost, zdraví – před operací, v nemoci, odchodu těla, odvedení duše ke světlu, ochranu, zpečetění, úrodu, lásku, člověka, zvířete, věcí, osvícení, prozření, probuzení, atd.. 

Provádím většinou po vysvěcení magií, ale může být konáno ŽEHNÁNÍ MAGIÍ samostatně.

 

Cílem je i odpuštění, láska, víra, pokora, modlitba.

 

Vysvěcení a žehnání magií je prováděno na osobě, osobách, dětech, zvířatech, firmách, předmětech, věcech, domech, pozemcích, rostlinách, půdě, atd..

 

Trápí Vás noční můry, jste pořád unavení bez energie, máte deprese, jste zlostný a nevíte proč, nedaří se vám v životě, dějí se vám rozumem nevysvětlitelné věci, nemáte peníze, máte problémy se zdravím, ač se každému včetně lékařů zdáte být zdraví, drogy nebo alkohol vám ničí život a chcete to změnit, máte exekuci, nemůžete prodat nemovitost, nedaří se vám pracovně, nejbližší lidi a zvířata kolem vás jsou nemocní - hlavně děti (křičení v noci, pomočování v noci, časté buzení v noci, nervozita, atd.), máte návštěvy v různých podobách, projevech duše zemřelých lidí, atd. - třeba pro vás mají nějaký vzkaz, že vás někdo sleduje, neustále se vám ničí věci, máte problémy s autem, necítíte se doma spokojení, ztrácejí se vám věci, firma má problémy, nefunguje vám firma, hotel, podnikání,  atd..

Vysvěcení a žehnání magií jsou také odváděny duše zemřelých ke světlu - Bohu. 

Vysvěcení a žehnání magií je vhodné mít i jako prevenci.

 

Průběh: dle dohody s klientem
   konec dle aktuální potřeby
 
Kde: Místo konání je dle zadání a potřeby klienta. Napište v přihlášce do kolonky ,,poznámky" přesné určení místa s adresou, kde bude služba konána.
 
Pořadatel: Advcoms s.r.o. IČO: 03864049
 

Lektoři:  Aga

 

Cena je určována individuálně dle náročnosti, ale klient bude o ceně dopředu srozuměn.

Praha 1 až 10 zdarma a ostatní za 1 km/10,- Kč nebo dohodou.
 
Pro urychlení a ušetření Vašich peněz je vhodné popsat problém, zda ho znáte, tak do emailu agakartarka@seznam.cz a je třeba se na službu předem objednat 721 570 333.
 

VHODNÉ pro firmy, podniky, kolektiv lidí atd.

téma, místo, datum a čas lze po dohodě měnit

 

NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK i vhodný dárek

 

KDY středa 7.8.2024 (workshop)

téma:

 • Jak zvládnout stres, únavu, strachy v práci a kolektivu
 • Jak zvýšit pracovní výkonnost a motivaci
 • Kabalistický strom života
 • Facilitace
 • Kolektivní energetické propojení
 • Řešení konfliktů na pracovišti
 • Tanec Akino 
 • Doteky
 • Motivace 
 • Jak dosáhnout lepších finančních výsledků 
 • Meditace
 • Diskuze

Cílem je oživit, odbourávat bloky, stresy, strachy,  únavu, ale i pročištění vztahů v kolektivu či na pracovišti. Najít řešení proč se nedaří.  Zvýšení energetického pole účastníků, pozitivní naladění s kolektivním prožitek je další vstup pro rozvoj pracovního procesu, pro finanční prosperitu. Možné poznání, uvědomění si, proč se nedaří na které pozici, nebo přímo vám ve vedení společnosti, nebo podnikateli a jak to zlepšit, najít směr. Umožnit všem zúčastněným, že se mohou také vyjádřit, diskutovat.  Důležitá je komunikace na všech úrovních, odpovědnost, respekt k druhým, spolupráce, aby každý měl možnost se těšit z toho co dělá, aby PRÁCE  BYLA DAREM A NE STRESEM. Seminář je zaměřen také na rozvinutí kreativity týmu i jednotlivce.

  

ZDOKONALUJTE SEBE, AŤ MŮŽETE MÍT DOKONALEJŠÍ SVĚT KOLEM SEBE

Je to výzva.  

Registrace: 9.45 - 10.00 hodin

Průběh:     10.00 – 12.00 poté přestávka 1 hodinu (nebo dle dohody)

         12.00 - 13.00 přestávky dle dohody 
         17.00 ukončení dle dohody

 

Kde: Místo konání je dle požadavků objednavatele, nebo zadavatele a bude potvrzeno v přihlášce. Po dohodě můžeme zařídit i prostory. Případě změny pořádané ,,akce" budete včas upozorněni.

 
Pořadatel: Advcoms s.r.o., IČO: 03864049
 
Lektoři: Aga kartářka, mág (EZO.TV)  + Agy host

Cena:  Cena dohodou

sebou: po dohodě dle potřeby                        

 

 

 

Po vyplnění závazné přihlášky na Vámi vybraný termín akce, Vám odpovíme v co nejkratší možné době, že jsme Vaši závaznou přihlášku zaregistrovali, po našem potvrzení, pak teprve uhradíte nevratnou zálohu, která vám dopředu, bude sdělena, dle vámi požadované služby Kč/za osobu. Doplatek na místě, nebo celou platbu na účet, není-li dohodnuto jinak.

 

PLATBY - zálohu, nebo celou platbu uskutečněte převodem na účet 107-9720800277/0100, při variabilním symbolu uvádějte datum akce, nebo číslo, které vám bude přiděleno v potvrzené přihlášce. V případě nejasností volejte 721 570 333, nebo email agakartarka@seznam.cz

 

Vyhrazujeme si právo v případech, které nemůžeme ovlivnit, změny u lektorů, obchodních partnerů, dopravců (akce konané př. v cizině atd.), malého počtu přihlášených klientů apod. zrušit akci, téma, změnit místo konání, můžeme přesunout termín, nahradit jiné téma, akci s jiným lektorem a upravit cenu. V případě kdykoli zrušené akce, téma, nemá klient nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Při zrušení námi akce, téma, bude klientovi vrácena peněžní částka, která byla již už uhrazena v plné výši i s nevratnou registrační zálohou na adresu nebo na účet v objednávce. Po dohodě je možnost vrátit již uhrazené peníze i jiným způsobem. Děkujeme za pochopení.